Windmolen - WEPOWER
Windmolen - LWE-3 KW
De wereld is groeiende. Geschat wordt dat er in 2050, 9 miljard mensen zullen zijn. Het kost grote hoeveelheden energie om een moderne samenleving te ontwikkelen en de mondiale energieverbruik zal naar verwachting verdubbelen.

Hoe lang kan fossiele brandstoffen duren?
Een van de centrale vragen die opkomen wanneer mensen kijken naar de huidige ontwikkelingen is: Hoe lang kan de conventionele vormen van energie het volhouden? Niemand heeft een definitief antwoord, maar met de huidige vraag naar energie gebruiken wij al aanzienlijk meer van fossiele brandstoffen dan wij kunnen vinden. Vroeg of laat worden we afhankelijk van energiebronnen, zoals biobrandstoffen, zon, water, waterstof - en wind.

Er zijn verschillende redenen waarom de wind een belangrijke bron van energie is: Wind is een onuitputtelijke bron.


Windenergie kan concurreren met fossiele energiebronnen indien de vergelijking wordt gemaakt op gelijke voorwaarden.
Windenergie verbetert de energie-onafhankelijkheid. Windenergie is een CO2-neutrale vorm van energie en is proactief bij het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

You can make the difference.
Met de nieuwe verticale windturbine kunt u uw eigen 100% groene energie opwekken. Stiller dan men kan fluisteren, en overal geïnstalleerd kan worden. Op een schuin dak, plat dak, toren, op bijna alles wat denkbaar is.

Geld verdienen!
U kunt deze windturbines aan het elektriciteitsnet koppelen om, als het nodig is, stroom te gebruiken. Maar ook om stroom te leveren! U kunt hiervoor geld terug krijgen van uw elektriciteitsbedrijf. Na gemiddeld 12 jaar heeft u de stroom terugverdiend en dat terwijl de gemiddelde levensduur op 20 jaar ligt. Waarom zou u deze kans laten liggen nu het binnen handbereik is?

Windturbines zijn ontworpen om stroom te leveren aan particulieren en bedrijven met zéér lage windsnelheden. Doordat ze verticaal geplaatst zijn in plaats van horizontaal, hebben ze een hoger vermogen bij een gemiddelde windsnelheid. Ook een groot voordeel is dat er geen hinder van turbulentie is.

Neem gauw contact op met HöndersWindEnergy!


wind energie

Copyright © 2014 - HöndersWindEnergy
Webdesign - Agatewebservices
Logo - HondersWindEnergy